Informationen über den Verlauf des Berufungsverfahrens bezüglich des Standorts eines Gebäudes im Bereich des Dorfes K. Hodkovice u Zlatníky und k.ú. Vestec u Prahy

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Übrig
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
25.8.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
10.9.2021

Informace Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o průběhu odvolacího řízení – vyžádání závazného stanoviska nadřízeného správního orgánu; lhůta pro vydání rozhodnutí po dobu vyřizování neběží.

Informace KUSK o průběhu odvolacího řízení – čj. 105988/2021/KUSK