Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám “Sběrný dvůr Vestec – stavební část”

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám “Sběrný dvůr Vestec – stavební část”