Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám “Sběrný dvůr Vestec – stavební část”

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám “Sběrný dvůr Vestec – stavební část”