Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.5.2013

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě