Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 18.3.2016

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě