Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 22.3.2018- Modletice

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Modeltice