Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 31.3.2016 – Popovičky

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Popovičky