Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii ze dne 10.5.2013 – Dolní Břežany

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Dolní Břežany