Dopravní omezení v ulici Na Průhoně od 05.04.2021 do 30.04.2021

Dopravní omezení v ulici Na Průhoně od 05.04.2021 do 30.04.2021

6.04.2021

Z důvodu výstavby inženýrských sítí v ulici Na Průhoně bude místní komunikace úplně uzavřena ve dnech od 05.04.2021 do 30.04.2021. V těchto dnech nebude možný průjezd kolem a do areálu AGRO Jesenice (čerpací stanice, sběrný dvůr) a do obce Jesenice. V uzavřeném úseku ulice Na Průhoně bude po celou dobu stavby umožněn pohyb chodců.

Objízdná trasa je vedená ulicí Vídeňská/ Budějovická a ulicí Vestecká.