Dopravní značení

Dopravní značení

31.03.2010

Odpovědná osoba za realizaci: Eduard Jarolímek

 

Na základě podnětu členů Komise pro dopravu a bezpečnost došlo k pasportizaci dopravního značení v obci. Na základě této pasportizace proběhne výměna značek tak, aby byly v souladu s platnými předpisy. Zároveň, vzhledem k tomu, že obec je zatížena tranzitní dopravou, pro kterou jsou využívány ulice ve vnitřních částech obce, došlo ze strany projektanta, společnosti SOMARO CZ, s.r.o. k návrhu a projednání dopravních opatření, která by měla zajisit odvedení tranzitní dopravy na odpovídající komunikace.

Dopravní opatření (jednosměrné ulice) je realizováno postupně, ještě na konci roku 2009 byly zrealizovany ulice K Jahodárně, Na Suchých a k realizaci dalších ulic dojde v průběhu roku 2010.

 

16.8.2010 1.fáze jednosměrek byla úspěšně ukončena 

30.3.2010 Proběhla finalizace osazení dopravních značek Jednosměrná ulice v lokalitě za Albertem, dbejte dopravního značení. 

5.3.2010 Plán schválených jednosměrných ulic a kompletní pasportizaci dopravního značení obce lze nalézt na stránkách Dopravní a Bezpečnostní komise ZDE.