Dovoz jídel do domácností

Dovoz jídel do domácností

10.05.2016

23.5.2016 Změna v dodávce obědů

Vážený pane/vážená paní,

oznamuji Vám, že s účinností od 1.7.2016 dojde ke změnám v dodávkách obědů. Cenu obědů a jejich dodávky dlouhodobě držíme na možném ekonomickém minimu, ale bohužel se nyní služba stává nerentabilní a my nemáme jiný zdroj, ze kterého by bylo možno cenu dotovat. Protože došlo ke změně metodiky MPSV, musíme naši činnost změnit. Samostatná dodávka obědů totiž není nadále považována za sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a tudíž my nemůžeme své zaměstnance platit z dotací od státu a tuto činnost musíme oddělit od naší hlavní činnosti. Rozvoz obědů se tedy stává běžnou komerční činností. Platí i nadále, že některé obce svým občanům na rozvoz obědů přispívají a tento příspěvek bude v ceně nadále zohledněn. Pro klienty, kteří od nás odebírají na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb i další služby, se nadále nic nemění, budou nadále odebírat obědy v rámci této smlouvy.

 

1) Změna dodavatele

Doposud vám obědy dodával náš ústav Kvalitní podzim života, z.ú. Od 1.7.2016 Vám bude obědy dodávat naše nová firma, a to Služby KPŽ, s.r.o. Platby počínaje úhradou obědů odebraných v červenci bude hrazena na nový účet č. 4226740309/0800. Na změnu platebních podmínek bude včas upozorněni na jídelním lístku.

 

2) Cena oběda

Vzhledem k nemožnosti čerpání dotací jsme nuceni cenu obědů a jejich dopravy navýšit. Počínaje červencem 2016 se cena obědů zvyšuje tak, že obědy z Modletic a od Dusmann spol. s r.o. budou dodávány za cenu 69,- Kč/ks, obědy od firmy Martin Luň budou dodávány za cenu 65,- Kč/ks.

 

3) Cena dopravy oběda

Cena dopravy oběda je 20,- Kč/ks. Pokud žijete v obci, která nám na rozvozy obědů bude přispívat, bude vám příspěvek obce od ceny dopravy odečten.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.

 

 

 

1.5.2016 Vážení spoluobčané, Vážené společnosti,

nabízíme Vám službu zajištění jídel(obědů) za výhodné ceny 60-70Kč do Vašich domácností či společností. Tyto služby již provozujeme pro seniory v rámci sociálních služeb, nyní přicházíme s nabídkou i pro širší klientelu.

Naše působení je v obcích Vestec a okolí.

Možnost výběru obědů je pravidelně zasílána na e-mail, přípradně jsou jídelní lístky rozváženy do domácností vždy do STŘEDY na následující týden.

Možnost celodenních balíčků se připravuje.

Objednávky formou zaškrtnutí obědu na jídelním lístku je nutné vyplnit a odevzdat vždy do PÁTKU(osobně, e-mailem), změny v průběhu týdne nejsou podporovány. Rušení obědů je povoleno pouze ze závažných důvodů a musí být vždy potvrzeno na základě telefonické či e-mailové komunikace.

Na závěr upozorňujeme, že neneseme zodpovědnost za tiskové chyby v jídelních lístcích. Jídelní lístky jen zprostředkováváme dále bez úprav.

Prosíme, na lístky uveďte ulici,č.p. a vaše jméno s podpis.

Dovozné pro soukromé odběry (kde není nastavená spolupráce s obcí) je 20,-Kč na oběd, v případě dovozu více obědů do jedné rodiny bude cena 15,-Kč na oběd.

V případě zájmu se neváhejte obratit na e-mail, nebo telefon, obratem Vám zašleme jídelní lístky.

Kontakty:

Objednávky obědů:

Tel.: 778 095 906

Tel.: 778 095 645

Email: obedy.kpz@email.czadministrativa.kpz@email.cz

 

Službu zajišťuje:

Kvalitní podzim života, z.u.
Lenka Klestilová
Vestecká 11, Vestec
Tel: 603463133
IČ: 03338878

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/cs/