Notification of service of a document by public notice

Category:
Černošice
Date of publication:
8.6.2023
Date of download:
26.6.2023

Veřejná vyhláška, kterou se doručuje písemnost pro právní nástupce dále uvedeného zesnulého účastníka stavebního řízení, kteří vykonávají vlastnická práva po Vlastimilu Šimůnkovi k pozemku parc. č. 298 v k.ú. Vestec u Prahy.

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oznamuje doručení písemnosti: Oznámení o zahájení stavebního řízení nazvané jako Komerční zóna Z27A, Z27C – Vestec, inženýrské sítě a komunikace.

VV_Oznámení o doručení písemnosti_zahájení_stav.řízení.pdf