Announcement of the publication of the Closing Account of the Municipality of Vestec for the year 2020

Category:
Vestec
Date of publication:
19.7.2021
Date of download:
30.6.2022

Dokument Závěrečný účet obce Vestec za rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách obce na adrese: vestec.cz/dokumenty/rozpocet-obce . Nahlížení do listinné podoby je možné v budově Obecního úřadu, Vestecká 3, 255 50 Vestec, v kanceláři tajemnice úřadu.

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020.pdf