Zápis jednání finančního výboru obce Veste 25112020