Hodina Země

Hodina Země

18.03.2019

Hodina Země

30. března proběhne po celém světě mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody nazvaná Hodina Země.  Symbolicky na jednu hodinu (v ČR od 20:30 do 21:30) zhasnou zapojené organizace nebo osoby svá osvětlení. U fyzických osob pak o zhasnutí světla v bytě. Cílem akce je upozornit na klimatické změny, případně také na to, jak se člověk k přírodě chová. Minulý rok se do této akce zapojilo v ČR 113 obcí. V letošním roce se očekává, že uvedený počet bude překročen.

Více informací o Hodině Země naleznete zde: www.veronica.cz/hodinazeme/