Hospoda na hřišti

Hospoda na hřišti

12.11.2013

1.11.2014 Obec se rozhodla provozovat restauraci vlastními zaměstnanci Sportoviště obce Vestec, p.o.

31.10.2014 Obec ukončila předčasně smlouvu s nájemcem kvůli nespokojenosti s kvalitou služeb.

29.11.2013 Nově otevírá restaurace již pod novým nájemcem.

12.11.2013 To probíhalo s jediným
kritériem nabídnuté ceny. Podmínky nájmu byly vyvěšeny na úřední desce a ve
středu 6. 11. za přítomnosti zájemců a zástupců obce byly obálky
v zasedací místnosti obecního úřadu rozlepeny. Soutěž nakonec vyhrála společnost Moderní kuchyně.cz s.r.o., která nabídla 254.100 Kč. Obec při výběrovém řízení
stanovila všeobecné podmínky, za kterých může hospodu její nájemník využívat.
„Na čem trváme a co musí být dodrženo pod pokutou, je otevírací doba a striktní
rozdělení hospody na kuřáky a nekuřáky. Dále požadujeme denní nabídku alespoň
jednoho teplého jídla a studené kuchyně a podporu akcí pořádaných ať už
Viktorkou Vestec či obcí. To vše je zajištěno kaucí 50 tisíc korun,“ dodává
Tibor Švec. Bývalý nájemník platil roční nájem 75 tisíc korun, obec si tak
polepší o 179.100 Kč.