Intezifikace čistírny odpadních vod

Intezifikace čistírny odpadních vod

1.09.2015

1.9.2015 V současné době se dokončuje nová biologická linka a na konci září by mělo dojít k jejímu zprovoznění. Bude odpojena stávající linka, která poté bude zrekonstruována. Celá tato investiční akce v hodnotě více než 70 milionů Kč by měla být dokončena do konce listopadu 2015.