Informace k nové Obecně závazné vyhlášce obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.

Informace k nové Obecně závazné vyhlášce obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.

20.12.2019

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy mikročipem. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7.2011. Číslo čipu je nutné nahlásit na obecním úřadě ve Vestci, kde následně proběhne zápis do evidence psů obce Vestec. (Neplatí pro již očipované a zaregistrované psy).

Nově ze zákona vypadává definice osoba pobírající důchod a nahrazuje se definicí držitel starší 65 let.

Rozhodné datum pro uplatnění slevy na daný rok po dovršení 65 let je 31.3.

Od ledna do března 2020 bude nutné, aby se držitel psa starší 65 let osobně dostavil na obecní úřad ve Vestci, kde na základě předloženého dokladu totožnosti a očkovacího průkazu psa bude vyplněna nová registrace. Údaje v očkovacím průkazu musí souhlasit s držitelem uplatňující slevu.

Bez této registrace nelze uplatnit slevu.