Informace o rekonstrukci komunikace Hodkovice – Dolní Břežany

Informace o rekonstrukci komunikace Hodkovice – Dolní Břežany

18.03.2019

Informujeme, že z důvodu rekonstrukce komunikace proběhne od 18. 3. do 12. 5. 2019 úplná uzavírka silnice Hodkovice – Dolní Břežany.

Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách.
1. etapa: 18. 3. – 22. 4. 2019 – od křižovatky se silnicí III/10114 v Hodkovicích v úseku 0,7 km směrem do Dolních Břežan
2. etapa: 23. 4. – 12. 5. 2019 – zbývající úsek, od betonárky na začátek obce Dolní Břežany.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes silnici z Dolních Břežan do Zlatníků.

V souvislosti s touto uzavírkou dojde ke změně trasy autobusových linek 341 a 960. Pro tyto linky budou obousměrně zrušeny autobusové zastávky „Dolní Břežany, náměstí“ a „Dolní Břežany, škola“.

Všechny přestupy mezi linkami 331/333 a 341 se přesouvají ze zastávky „Dolní Břežany, náměstí“ do zastávky „Dolní Břežany, obecní úřad“.

Více informací včetně odkazů na plány rekonstrukce a objízdné trasy najdete na https://bit.ly/2VbKimB. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny dodatečně.