Informace o způsobu hlasování na území ČR ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 25.-26.10.2013 v jazycích národnostních menšin

Informace o způsobu hlasování na území ČR ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlmentu ČR konaných 25.-26.10.2013 v jazycích národnostních menšin

část A

část B