Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj (č.j. MHMP 576656/2018)

Informace

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 584850/2018)

Informace o doplnění vystavené dokumentace – chyba ve zveřejněných schématech SEA