Informace – Vestecká spojka září 2019

Informace – Vestecká spojka září 2019

9.09.2019

Vestecká spojka – aktuální informace
V pátek 6. 9. 2019 proběhla schůzka zástupců obcí a městských částí dotčených plánovanou
výstavbou Vestecké spojky. Jaké jsou hlavní závěry této schůzky?

 •  Rozdělení projektové dokumentace a výstavby Vestecké spojky na 2 etapy (D1 – Zdiměřická
  a Zdiměřická – Vestec) s tím, že podpora je pouze pro 1. etapu v úseku od komunikace
  III/0033 (silnice Hrnčíře – Zdiměřice) k dálnici D1, a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova a
  nesouhlas s 2. etapou, která by ve skutečnosti vedla k propojení budoucí D3 a současné D1.
  1. etapa by měla sloužit jako komunikace 2. třídy se sběrnou funkcí pro obce v jejím okolí,
  rozhodně ne pro tranzitní dopravu.
 •  Nadále je požadováno, aby podmínkou pro vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo
  pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu (propojení od Modletic
  k Běchovicím)
 •  Dalším požadavkem je, aby celý úsek byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi, umístění
  dynamické elektronické váhy a zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun.
 • Dotčené obce požadují nové provedení celého hlukového posouzení, s využitím nových
  metodik pro výpočet hluku ze silniční dopravy.
  Dále byly na schůzce odsouhlaseny i další technické požadavky, bližší informace je možné najít na
  stránkách MČ Praha Šeberov:  http://www.seberov.cz/dulezite-informace/exit-4-na-d1-a-vesteckaspojka.
  htm ZDE