Intenzifikace čistírny odpadních vod

Intenzifikace čistírny odpadních vod

14.12.2011


 

 

15.1.2012 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: Nově a výkonněji

Dalším projektem, kterým chce zastupitelstvo zlepšit život
ve Vestci je intenzifikace čistírny odpadních vod. V roce 2012 by se měla kompletně
dokončit její projektová dokumentace. Během roku 2013 by mělo dojít
k realizaci. Obec si od náročného projektu slibuje modernizaci zastaralé
technologie současné čistírny, která navíc nevyhovuje stále náročnějším
požadavkům komerční zóny. Modernizace by měla vylepšit i proces nátoku
balastních vod, které se kvůli jílovému podloží v celém Vestci nevsakují
do půdy, ale odtékají do kanalizace – tam v případě intenzivnějších dešťů
způsobují problémy, v krizových situacích zaplavují čistírnu. Velká intenzifikace
by je měla vyřešit. Celý projekt je finančně nejnáročnějším v roce 2012,
přijde na 40 milionů korun. Ze sta procent bude ale pokryt neobecními zdroji,
majoritně z komerční zóny.

15.12.2011 Vzhledem k tomu, že současná čistírna odpadních vod ve
Vestci je již s kapacitou na hraně, vzniká projekt nové čistírny.
V obci jsou kromě individuální rodinné výstavby  plánovány i velké komerční stavby v čele
s obřím
Biocevem.  A právě Biocev z větší
části zajistí finanční pokrytí nové čistírny odpadních vod.

Tibor Švec: „Tento projekt vznikl
v letošním roce, doufáme, že v příštím roce získáme stavební povolení
a následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele ČOV. Dnes řešíme současné
kapacitní problémy projektováním odlehčovacího potrubí do čistírny v podniku
Safina a.s., která zatím likvidovala odpadní vody vlastní a také přilehlé
severní průmyslové zóny. Likvidace vod v Safině navíc byla dosud dražší
než likvidace vod v obecní ČOV, máme kvůli tomu dvě ceny vodného a
stočného. Projekt odlehčovacího potrubí povede k optimalizaci čistírny v
Safině a tím dojde ke sjednocení těchto dvou cen, což je výhodné.“

Tibor Švec
Starosta
313 035 503
602 232 060
tsvec@vestec.cz
starosta@vestec.cz