Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – volba prezidenta ČR

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – volba prezidenta ČR