Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – Volby do Zastupitelstva obce Vestec konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise – Volby do zastupitelstva obce Vestec konané ve dnech 10. a 11. října 2014