Kam odnést vánoční stromky?

Živé vánoční stromky zbavené všech ozdob a háčků můžete odkládat do kontejnerů na bioodpad rozmístěných po obci nebo je můžete odložit ke kontejnerům na směsný odpad (černý kontejner 1100 l). Stromky budou průběžně odváženy.

Umělé vánoční stromky vozte prosím přímo do sběrného dvora. Děkujeme.