Kamerový systém

Kamerový systém

27.01.2011

Fotografie z realizace projektu naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

 

Odpovědné osoby za realizaci:

   

Eduard Jarolímek              Tibor Švec

20.2.2011 Obec dostala zamítavé stanovisko na žádost o dotaci z důvodu, že nesplňuje potřebný počet obyvatel na takový počet kamer, který vyžadujeme (počet nehlášených osob v obci tomu bohužel značně přispěl…)

26.1.2011 Obec Vestec podala žádost o dotaci na rozšíření kamerového sytému obce Vestec z Krajského programu prevence kriminality ve výši 460 00 Kč z celkových 906 625 Kč.

25.1.2011 Výňatek zprávy PČR hodnotící stav trestné činnosti s vlivem na zavedený, kamerový systém naleznete ZDE.

 

1.1.2011 – Probíhají testy zlepšení kvality snímání v nočních hodinách.

13.10.2010 – Projekt byl úspěšně ukončen.

12.10.2010 – Byly osázeny informační značky o kamerovém sledování na vjezdech do obce. Byla zaškolena Policie ČR ohledně využívání dat z kamer, celý systém jí byl předán do užívání a již byl v prvních případech PČR využit.

11.10.2010 – Byla zveřejněna první on-line kamera, pohled na stavbu školky, po doprogramování budou zveřejněny streamové snímky i ostatních obecních kamer. Na webových stránkách je již zřízena podstránka, kde bude možné sledovat on-line pohledy z kamer v obci, stránka je ZDE.

29.7.2010 – Již běží testovací provoz.

15.7.2010 – Nabouraný sloup byl vyměněn, realizuje se připojení optiky a instalace posledních kamer.

9.7.2010 – Již jsou osazeny i kamery na všech sloupech, kromě jednoho, který byl nabourán a musí být vyměněn. Následně se začně s realizací záznamového systému a finálním spuštěním celého projektu.

8.7.2010 – V obci je již nainstalovaná pateřní, optická síť na kamerový systém.

21.6.2010 – Probíhá instalace kamerového systému obce. Do konce července 2010 bude projekt uzavřen.

Obec v rámci boje s kriminalitou, která v několika posledních letech značně narostla, plánuje pořídit v roce 2010 kamerový systém. Tento systém bude budován jako modulární a v první etapě budou instalovány kamery na vjezdech a výjezdech z obce. V dalších fázích bude možné systém rozšířit do lokalit, kde je nejvyšší dopad trestné činnosti. Předpokládaná investice do první etapy je v částce 1.000.000,- Kč.

Záznamy z kamerového systému budou archivovány a budou plně k dispozici Policii ČR a MP Černošice.

Kamerový systém v obcích je jedním z prvků vedoucích ke snížení kriminality, tato skutečnost byla ověřena z provozu v několika obcích. Věříme, že tento krok bude mít pozitivní efekt i u nás.