Klub seniorů

Klub seniorů

12.09.2011

Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec

  
 
Aktivity klubu seniorů Vestec lze sledovat na samostatné stránce ZDE.  
 
Všem obyvatelům Vestce oznamujeme, že dne 23. 5. 2011 byl na 1. členské schůzi založen
KLUB SENIORŮ VESTEC o. s.” a provedena volba orgánů Sdružení.  Dne 8. 6. 2011 byla
potvrzena registrace Ministerstvem vnitra. Cílem tohoto dobrovolného, nezávislého Sdru-
žení je spojit členy a přispět svou činností ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vy-
žití seniorů v naší obci. V souladu se stanovami se chceme se podílet se a přispět svými zá-
jmovými aktivitami ke zkvalitnění života v obci.
Zájemci o vstup do Klubu seniorů se mohou přihlásit na tel. číslech 737 645 978 nebo 605
264 609.
 
Alena Dostálová Klub seniorů Vestec