Kontrola projektu Cyklostezky Vestec

Kontrola projektu Cyklostezky Vestec

Provedená kontrola projektu “Cyklostezky Vestec” byla shledána bez závad a veškeré postupy Obce vestec byly shledány jako správné.

Podrobnosti ke kontrolám naleznete v níže uvedených dokumentech

 

Váš Obecní úřad

 

 

 
Kontrolní protokol z mimořádné kontroly

Odpověď na podnět zastupitelky B.Bucharové od SFDI

Závěrečná zpráva kontroly SFDI