Křižovatka Vestecká x K Jahodárně x Ve Stromkách

Křižovatka Vestecká x K Jahodárně x Ve Stromkách

25.01.2010

Na dopravní úpravy křižovatky Vestecká x K Jahodárně x Ve Stromkách byla zpracována studie proveditelnosti kruhové křižovatky (dále bylo uvažováno o zvýšení křižovatky nebo osazení semaforů). Vzhledem k tomu, že studie, zpracovaná Ing. Markem Stádníkem, prokázala, že realizace je možná, byla objednána projektová dokumentace. K řešení ve formě kruhového objezdu bylo přistoupeno především z důvodu zvýšení bezpečnosti a snížení rychlosti na ulici Vestecká, tak z důvodu zlepšení napojení ulic K Jahodárně a Ve Stromkách.