Kronika

Kronika

27.03.2015

 První pamětní kniha obce Vestec u Prahy byla založena v roce 1927 a byla vedená kronikářem J.      E.Dobiášem až do jeho smrti v roce 1932.

 Kronikářskou štafetu po něm převzal František Vojtěchovský ze Šátalky. Poslední záznam je z roku  1936. Poté nastala časová přestávka, dlouhá skoro  dvě třetiny století.Je sice známo, že další kroniky  existovaly, bohužel nebyly dosud nalezeny. Patrně se nezachovaly.

 Dle zákona č. 80 z ledna 1920 o pamětních knihách obecních, schváleného Národním shromážděním  Československé republiky, byla dne 6.1.2003 založena nová pamětní kniha a vedením záznamů byla pověřena paní Blanka Pašková, která se této činnosti věnuje doposud.

Obrovskou časovou mezeru se spolu s vesteckými pamětníky snaží postupně vyplňovat. Kromě písemné složky existuje nyní i obrazová dokumentace, která obsahuje nejen fotografie, ale i výstřižky z novin, pozvánky, vstupenky, plakáty apod. 

Retrospektivní kronika 1938-2002  Texty, Foto1, Foto2.

Unikátní, originální kopie Vestecké kroniky z r.1927 (popisuje období 1898-1936) pro veřejnost je k nahlédnutí ZDE

Unikátní, originální kopie kroniky 1.oddílu Junáka Vestec z let 1945-46 je k nahlédnutí ZDE.

 

Vestecké historky, třeba i z vašeho okolí, jsou zpracovány od naší paní kronikářky ZDE

V případě, že chcete sdělit i své historky, neváhejte kontaktovat obecní úřad, nebo paní kronikářku. 

Vyhlašujeme velké pátrání po kronikách z naší obce, pomozte najít informace k jejich objevení. 

Přejeme Vám příjemné putování za historií…