Lávka pro pěší a cyklisty za ulicí K Jahodárně

Lávka pro pěší a cyklisty za ulicí K Jahodárně

29.08.2010

Odpovědné osoby za realizaci:

 

Eduard Jarolímek

 

30.8.2010 – Lávka je finálně dokončena stejně jako projekt.

27.8 – 29.8.2010 Pro cyklisty bude vybudována nová lávka, aby mohli lépe překonávat, stále podmáčené, místo v ulici K Jahodárně.

Lávka v budoucnu naváže na připravované cyklostezky, které odsud povedou k cyklostezkám do Prahy a k Vesteckému rybníku.

Tato realizace byla vybudována na podnět spoluobčanů, které zpracovala Dopravní a bezpečnostní komise.

Fotografie z realizace ZDE.