Linka 326 nová trasa

Linka 326 nová trasa

1.08.2015

1.8.2015 Došlo v souvislosti se zprovozněním nového vědecko-výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy k rozšíření provozu příměstských autobusových linek PID č. 326 a 327. Linka 326 nově částí spojů zajíždí do nové zastávky Vestec, BIOCEV a na území Prahy je v pracovní dny cca do 20:00 a o víkendech cca mezi 12:00 a 20:00 prodlou- žena část spojů ze zastávky Opatov přes zastávky Litochlebské náměstí, Chodovská tvrz, Pod Chodovem, Petýrkova, U Kunratického lesa a Volha do zastávky Koleje Jižní Město. V zastávce Chodovská tvrz je možný přestup na expresní metrobusovou linku 125 směr Smíchovské nádraží. Provoz linky 326 je posílen v pracovní dny zkrácením souhrnného intervalu odpoledne ze 30 na 15 minut a večer ze 60 na 30 minut. Rozšířen je také provoz na začátku a konci ranní špičky. O víkendech jsou na linku 326 nasazeny místo midibusů autobusy standardní délky. Došlo také k rozšíření provozu linky 327 do Jesenice. O víkendech je na této lince zkrácen interval ze 120 na 60 minut a polovina víkendových spojů je prodloužena o úsek Osnice – Jesenice (náhrada za zkrácené víkendové spoje linky 326, které již nejezdí do Jesenice). Pro zajištění přestupu mezi příměstskými linkami směřujícími na Opatov a na Budějovickou je ve Vestci zřízena nová zastávka Vestec, Obchodní centrum pro linky 326, 332, 335, 337, 339 a 606.

Tibor Švec
Starosta
313 035 503
602 232 060
tsvec@vestec.cz
starosta@vestec.cz