Mateřská škola II. – přístavba

Mateřská škola II. – přístavba

10.09.2013

Odpovědná osoba za realizaci

Tibor Švec 

 

 

 

 

 

   
Přístavba MŠ

Aktuální fotografie naleznete ZDE  

1.1.2014 – Shrnutí starosty: PŘÍSTAVBA ŠKOLKY. Projekt přístavby mateřské školy přišel na 15 milionů korun. K dispozici jsou v ní dvě nové třídy, každá pro pětadvacet dětí, rozsáhlé prostory na kroužky či nová zahrada, na kterou ještě přibydou hrací prvky. Díky velkému nasazení všech se, i přes komplikace způsobené nepříznivým počasím, stavba stihla včas a v září přístavba otevřela své brány dětem. Jedna z vlajkových lodí obce Vestec úspěšně vyplula do roku 2013. 
10.9.2013 – Od začátku září probíhají práce na dokončení zahrady u přístavby MŠ. Výsadbu zeleně zajišťuje společnost NEMETON realizace spol. s r.o., v celkové částce 244 963 Kč včetně DPH. Zároveň probíhá  rozšíření automatické závlahy zahrady dodavatelem L.P.I., Luděk Provazník v celkové částce 143 140 Kč bez DPH. Dokončení je plánované do poloviny října.

20.8.2013 – nastoupí dodavatel interiérů, společnost
Artspect a.s. který namontuje do konce týdne veškerý nábytek v celkové
hodnotě 604 992 Kč.

10.8.2013 –  Celý červenec finišovaly práce na dokončení přístavby mateřské školy tak aby se stihl plánovaný termín kolaudace. Nebylo to jednoduché, stavební dozor ing. Roman Kolařík důsledně stavbu kontroloval a ve spolupráci s dodavatelskou společností Warex  se mu podařilo termín splnit. Dne 6.8. proběhla závěrečná prohlídka stavby a 13.8. byl vydán kolaudační souhlas. 

Sadové úpravy budou realizovány v průběhu září,
nyní probíhá soutěž na dodavatele.

10.6.2013 – Předpokládaný termín zápisu do MŠ – 30.července 2013. 

22.5.-30.5.2013 Konstrukce panelů obvodového pláštění, střešní pláště 

17.5.-20.5.2013 Základová deska včetně podloží 

13.5.-16.5.2013 Montáž ocelové konstrukce, kanalizace

3.5.-10.5.2013 Stavba základových pásů a patek

2.5.2013 Zahájení prácí na základové konstrukci

17.4.2013 Provedení finálního násypového tělesa, základů a inženýrských sítí 

11.3.2013 Z důvodu nepříznivého počasí byly zastaveny práce na přípravě podloží na navážce pro přístavbu MŠ. Z tohoto důvodu byla prodloužena smlouva o dílo do 30.6.2013. Předpokládaný termín zápisu dětí do těchto nově budovaných tříd se plánuje na červen 2013 s nástupem v září 2013.

29.11.2012 Pro nepřízeň počasí práce přerušeny 

27.11.2012 Tvorba násypového tělesa pod dohledem geotechnika, subdodavatele a smluvního dozorového geodeta obce  

26.11.2012 Začala přístavba MŠ, subdodavatel Skanska – skrývka ornice, úprava zemní pláně 

1.11.2013 Od  poloviny 
září do poloviny října zasedala hodnotící komise, která posuzovala 13
doručených nabídek na přístavbu MŠ.Komise, závěrem doporučila radě obci
společnost Warex., spol.s.r.o. se sídlem Na Radosti 184/59 Praha 5, 155 21
s nabídkovou cenou ve výši 10 226 776,8Kč. Stavba bude zahájena po
doběhnutí odvolacích lhůt a schválení radou obce nejdříve
v polovině listopadu.

19.6.2012 na zasedání zastupitelstva obce dostala
přístavba školky zelenou.

Dotace sice nevyšla, ale podařilo se přesvědčit většinu pro
jiný způsob zajištění financování, kterým je bankovní úvěr. Stavební povolení
s nabytím právní moci již obec vlastní 
od května. V současné době nastartuje výběrové řízení, jak na dodavatele stavby, tak
zajištění potřebného úvěru. Toto by mělo být vyřízeno do konce září. Předpoklad
výstavby je říjen 2012 – leden 2013, pokud vše proběhne bez komplikací.

 

15.1.2012 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ
ŠKOLY: Víceúčelová budoucnost

Projekt, který má řešit velký zájem o místa ve školce. Pokud
obec dostane desetimilionovou dotaci, o kterou si zažádala, čeká jí následně
ohromná honička. Do konce roku 2012 by měla
mít vestecká mateřská školka z důvodu velkého zájmu přístavbu. Ta bude stát
na novém obecním pozemku blízko školky, půjde o rychlou montovanou stavbu,
jejíž účel se může časem změnit. Dva objekty mateřské školky budou spojeny
tubusem. Přístavba by měla přinést dvě třídy, celkem pro padesát dětí.  Celý projekt vyjde na osmnáct milionů korun,
obec počítá se zaplacením osmi milionů z vlastního rozpočtu. 

1.12.2011 V současnosti je ve školce 75 dětí, na příští rok se
připravuje přístavba dalších dvou tříd pro 50 dětí.

Ve Vestci je baby boom, proto
přístavba školky. Chceme přidat další samostatný pavilon, který by mohl sloužit
tak deset až patnáct let, poté by se měl stav dětí  stabilizovat , možná i snížit. Účel přístavby
se následně může změnit. Proto jsme zvolili 
výhodnější  montovanou stavbu,
která nám v současné době problém s místy rychle vyřeší a v budoucnu
můžeme budovu využít  pro jiný účel, například
jako klubovnu pro seniory.“