Mateřská škola

Mateřská škola

30.03.2011

 

Odpovědné osoby za realizaci:

 

            Tibor Švec                            Eleni Ziková                     Jana Stupková                   Ludvík Vopálenský

 

Aktuální fotodokumentace stavby je ZDE. Online kamera na stavbu školky je ZDE.

 

7.10.2011 Podorbnosti ke kontrole projektu MŠ Vestec naleznete ZDE.  

22.6.2011 Proběhla Průběžná veřejnoprávní kontrola na místě, protokol o bezchybnosti projektu naleznete ZDE.   

1.4.2011 7:00 Nastupují první dětičky do školky, projekt je ukončen.

30.3.2011 Proběhlo oficiální ukončení projektu Mateřská škola Vestec realizovaného obcí Vestec a ROP Střední Čechy.

Za přítomnosti zástupců ROP Střední Čechy, zastupitelů okolních obcí, zástupců médií, našich zastupitelů v čele se starostou a dalších, byl projekt oznámen za úspěšně uzavřený. 

Slavnostní přestřižení pásky můžete nalezt ZDE

14.3.2011 Jsou spuštěny nové webové stránky na adrese www.msvestec.cz 

12.2.2011 Jsou osázeny nové herní prvky na zahradě MŠ a bylo nakresleno nové logo MŠ u vchodu do areálu 

8.2.2011 Od 9.2.2011 probíhá vydávání přihlášek do Mateřské školy, více ZDE. Přijímání přihlášek bude 23. – 24.2, kdy se budou konat zápisy do MŠ.

5.2.2011 Probíhá realizace zahrady a oplocení a začínají práce na vybavování interiérů školky

6.1.2011 Proběhla kolaudace stavby, připravují se související dokumenty na následný provoz Mateřské školy

19.12.2010 Proběhl Den otevřených dveří a zasazení Stromu Vesteckých dětí na zahradě Mateřské školy Vestec

25.10.2010 Fasády jsou již dokončeny, probíhá finalizace interiérů, pokládky podlah, malování, již je zprovozněna vzduchotechnika a topení 

10.10.2010 Školka se nám začíná již zabarvovat, natírání fasády 

7.10.2010 Budují se podlahy v budovách. 

5.10.2010 Zastupitelstvo Obce Vestec jmenuje do funkce ředitelky MŠ Vestec, příspěvkové organizace paní Mgr. Danielu Pořízkovou s účinností ke dni zápisu  MŠ do rejstříku škol a školských zařízení. Představení nové paní ředitelky naleznete ZDE.

3.10.2010 Buduje se parkoviště, příjezdové cesty a fasády školky 

26.9.2010 Hledá se dodavatel interiérů nové školky ZDE

19.9.2010 Dodělávají se venkovní fasády, parkoviště a příjezdové cesty.

7.9.2010 Dokončují se venkovní fasády 

30.8.2010 Komisí byla doporučena zastupitelstvu kandidátka na ředitelku mateřské školky, která byla nejvhodnější z výběrového řízení 

22.8.2010 Školka má již okna a pracuje se na venkovních izolacích.

27.7.2010 Školka má již střechu, pracuje se na omítkách a instalaci oken.

22.7.2010 OÚ písemně oslovil rodiče, kteří jsou občany Vestce, ohledně předběžného zájmu o zápis do mateřské školky ZDE

21.6.2010 probíhá dokončování příček. Probíhají konzultace nad změnami na stavbě s ohledem na budoucí rozšíření. Byl schválen záměr vybudování prádelny a zamítnutý záměr přípravy pro čtvrtou třídu. Posuzují se okna pro stavbu.

13.6.2010  pokračování vyzdívání příček, probíhá příprava stavby střechy. Posuzuje se záměr rozšíření budovy o další třídu a vybudování prádelny.

5.6.2010 pracuje se na stavbě patra, vyzdívají se opěrné zdi a příčky. 

3.6.2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na Ředitele/Ředitelku mateřské školky ZDE

3.5.2010 jsou již zabetonované stropy 1.patra, již se pracuje na 2.patře. Začínají terénní úpravy navážky.

26.4.2010 pracuje se na bednění a betonování prvního patra, budují se inženýrské sítě v areálu.

12.4.2010 začínají se budovat pilíře, bednění a stavba již začíná růst do výšky. Byla ukončena stavba inženýrských sítí v ulici U hřiště. Dne 13.4.2010 bude zpevněna ulice U Hřiště šterkem. Ulice bude uzavřena pro nákladní dopravu nad 3,5t, tyto vozy budou jezdit na stavbu přes navážku.

22.3.2010 pokládá se kanalizační potrubí, pracuje se na přípojkách vody.  

15.3.2010 základy byly vybetonovány, již se odbedňují a finalizují. Probíhá budování inženýrských sítí a připravuje se základová deska. V případě stavby se dodržuje vše dle harmonogramu.

8.3.2010 dodána fodokumentace ohledně budování základů a inženýrských sítí, začíná se bednit, zalévat základy betonem. Dochází k dokončování inženýrských přípojek v ulici U Hřiště.

28.2.2010 začínají se dělat základy mateřské školky a inženýrské sítě, v současné době již bylo prostavěno cca 1,5 milionu Kč.

1.2.2010 máme shrnutou ornici a vyvrtaných a zabetonovaných 55 pilotů do hloubky 3metry.

14.1.2010  ve 13 hodin došlo k dlouho očekávané události, kdy za účasti starosty Vestce,

ředitele ROP Střední Čechy JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph. D. a zástupce dodavatele stavby,

společnosti AVERS, s. r. o., Jana Košky, byl poklepán základní kámen mateřské školy.

Fotodokumentace z této akce je ZDE.

Plánované dokončení je na konci roku 2010 (nejpozději 02/2011).

Kapacita školky je 75 dětí s možností dostavby další třídy pro 25 dětí.

Zápis bude probíhat v únoru 2011, aktuální informace naleznete v čísle Vesteckých listů 01-02/2011 a na webových stránkách obce ZDE

 

Architektonická studie areálu a budovy mateřské školy ve Vestci

Poté, co došlo k podpisu kupní smlouvy a pozemek byl zapsán do vlastnictví obce, proběhlo 1. října 2007 výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Studie mateřské školy ve Vestci”. Jako zpracovatel byl vybrán architektonický ateliér Lang&Špinar, který do konce roku 2007 vytvořil za účasti zastupitelů obce architektonickou studii areálu školky. Její veřejnou prezentaci pro občany provedl počátkem roku 2008.

Půdorys 1.patra

Půdorys 2.patra

Výběrové řízení na dodavatele stavby

V říjnu 2009 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, toto výběrové řízení vyhrála společnost AVERS, spol. s r.o., termín dokončení MŠ je nejpozději do konce února 2011 (předpoklad je do konce roku 2010).

Zpráva o posouzení hodnocení nabídek

Nabídka Avers spol. s.r.o.

Nabídka Strabag a.s.

Nabídka Kajima Czech Design and Construction spol. s.r.o

 

Financování

Celkové náklady na realizaci školky a vyvolaných investic (především rekonstrukce komunikací) jsou ve výši cca 75 milionů Kč, z toho více než 35 milionů Kč bude financováno z dotace ROP Střední Čechy. Na realizaci vyvolaných ostatních investic je požádáno o dotaci, takže celkové náklady obce by se mohly v případě úspěšné žádosti ještě snížit.

Rozpočet projektu

Výkaz výdajů vynaložených příjemcem – soupiska daňových dokladů/faktur – soupiska 1

18.12.2010 Avízo o zaslání prostředků k soupisce 1

Monitorovací zpráva 1 

Výkaz výdajů vynaložených příjemcem – soupiska daňových dokladů/faktur – soupiska 2

16.2.2011 Avízo o zaslání prostředků k soupisce 2

Monitorovací zpráva 2 

Výkaz výdajů vynaložených příjemcem – soupiska daňových dokladů/faktur – soupiska 3

19.7.2011 Avízo o zaslání prostředků k soupisce 3

Monitorovací zpráva 3  

 

20.8.2010 Finanční plán

30.11.2010 Finanční plán

19.7.2011 Finanční plán 

 

Rovné příležitosti:

– Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou 

– Projekt přispěje ke snažšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce

– Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi

– Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů

– V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života