Městský úřad Černošice -Oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vestec

Městský úřad Černošice -Oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vestec