Milostivé léto – šance pro dlužníky zbavit se exekucí

Unikátní akce s názvem Milostivé léto umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky (jistiny) plus poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Akce trvá od 28.10.2021 do 28.1.2022.

Podmínky akce:

  • dlužníkem je fyzická osoba
  • věřitelem je veřejnoprávní subjekt (stát, kraj, obec, podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast) – zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec lze zjistit na justice.cz;
  • dlužník se nesmí nacházet v insolvenci a exekuce je vymáhána soudním exekutorem (nikoliv např. celní nebo daňovou správou)
  • platí pro exekuce zahájené před 28.10.2021

Typicky se jedná o exekuce vzniklé v důsledku pohledávky u obcí, České televize, Českého rozhlasu (koncesionářské poplatky), zdravotní pojišťovny, dopravních podniků, ČEZ, veřejné vysoké školy (poplatek za prodloužené studium).

Postup řešení:

  • mít přesný přehled o svých exekucích (lze využít CzechPoint, služba je zpoplatněná)
  • kontaktovat každého exekutora a požádat o vyčíslení všech nesplacených jistin, příp. zda neeviduje další exekuce k osobě dlužníka, informovat ho, že uplatňujete Milostivé léto (aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25)
  • zaplatit do 28.1.2022 vyčíslenou jistinu + poplatek exekutorovi ve výši 907,50 Kč, informovat o platbě znovu exekutora; úroky a penále se tímto ruší
  • exekuce bude do 14 dnů vymazána

Více informací lze získat na Help lince Člověka v tísni: 770 600 800

Informační leták Milostivé léto