Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje…

2.01.2020

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) ve Vestci pro seniory – Jaro 2020           Ohlédnutí   Univerzita ve Vestci působí od roku 2011 a proběhlo již 17 semestrů a několik studentů již absolvovalo v předepsaném rozsahu studijní program (šest semestrů) a při...

Aplikace na chytré telefony

Aplikace na chytré telefony

12.02.2019

Obec Vestec využívá aplikaci pro chytré telefony, která je provázaná s webovými stránkami obce a TSDB. V aplikaci naleznete propojení na věškeré aktivity v obci, aplikace umožňuje mimo jiné zasílání rychlých push zpráv. Do budoucna je plánováno postupné rozšiřování aplikace dle potřeb. Aplikaci...

Územní plán obce Vestec

Územní plán obce Vestec

12.06.2017

31.1.2018 Zastupitelstvem obce Vestec byl schválen nový územní plán. Veškeré informace naleznete ZDE. 12.6.2017 MÚ Černošice vypsal termín pro veřejné projednání návrhu územního plánu obce Vestec, který se bude konat 20.7.2017 od 18:00 v zasedacím sále v Biocevu, Průmyslová 595. Pozvánka ZDE....

Rekonstrukce laviček v obci

Rekonstrukce laviček v obci

6.03.2017

Obec Vestec se rozhodla zrekonstruovat veškeré lavičky v obci. Dřevěné, poškozené díly jsou nahrazovány plastovými. Zachovalé dřevěné lavičky budou na jaře natřeny. Zárověň s rekonstrukcí probíhají i přesuny na exponovanější místa a pasportizace. Veškeré činnosti realizují Technické služby...

Pozemky u Hrnčíř – veškeré pozemky prodány…

Pozemky u Hrnčíř – veškeré pozemky prodány…

13.07.2016

    Příprava pozemků k prodeji obsahuje: kanalizace dešťová, kanalizace splašková, plynovod, vodovod, elektřina, optické sítě, komunikace, chodníky, osvětlení.   Fotografie z výstavby naleznete ZDE.   Číslo parcely, výměry, cena, stav prodeje:   Poř. č. Parc. č.      ...

Nová trafostanice Hodkovická – Uzavírky komunikací v obci Květen-Červenec

Nová trafostanice Hodkovická – Uzavírky komunikací v obci Květen-Červenec

10.05.2016

V rámci vybudování nové trafostanice v ulici Hodkovická bude několik fází uzavírek, nebo omezení komunikací v obci Vestec. Omezení se budou týkat ulic: U Parku, Ve Stromkách, Vestecká, Vídeňská. Uzavírka se týká ulice Hodkovická. Stavební práce jsou naplánované v měsících Květen až...

Navigační systém obce

Navigační systém obce

23.10.2015

23.10.2015 Obec Vestec se rozhodla nastartovat realizaci navigačního systému pro návštěvníky obce. Jako první cíle jsou určena významná obecní místa: Sportovní centrum, Mateřská škola, Rekreační park, Obecní úřad a Technické služby. Realizaci provádějí Technické služby obce Vestec, s.r.o. kdy v...

Nové webové stránky obce

Nové webové stránky obce

15.10.2015

            Říjen-Prosinec 2015 jsou nastartovány činnosti ohledně spuštění Elektronické Knihy Domácností EKD by měla umožnit zabezpečený přístup k interním účtům domácností ohledně informací, které může poskytnout Obecní úřad. Ověřené účty zajišťují také možnost...

Vychází kniha o Vestci – elektronická verze

Vychází kniha o Vestci – elektronická verze

2.10.2015

Literární zmapování historie naší obce se plánovalo již dlouho. Nyní je realitou. Vestec se vším všudy. A tak, jak jej určitě neznáte. Mnoho nových skutečností z historie obce nabídne nová kniha, kterou připravil zkušený kolektiv tří autorů z Liberecka –  Marek Řeháček, Petr Polda, Jan...

Světelná křižovatka Vídeňská x Průmyslová

Světelná křižovatka Vídeňská x Průmyslová

1.09.2015

1.9.2015 Obec jedná se Středočeským krajem o tom, že by se vybudovala světelná křižovatka na křížení ulic Vídeňská a Průmyslová. Semafory by měly pomoct jak při vyjíždění z ulice Průmyslová, tak zároveň snížit riziko dopravních nehod právě při výjezdu na...

Alej podél cyklostezky

Alej podél cyklostezky

1.09.2015

1.9.2015 Alej podél zamýšlené cyklostezky do Jesenice se momentáně nebude realizovat. Díky občanskému sdružení Vestecká zvonička nevznikne alej z dotace podél nové cyklostezky do Jesenice, protože se stále řeší odvolání tohoto sdružení. Obec se vzdává dotace v celkové častce 700.000Kč. Obec Vestec...

Metrobus

Metrobus

1.09.2015

1.9.2015 Probíhají přípravné práce na výstavbě trasy D pražského metra a v návaznosti na to se řeší trasa metrobusu, který by zajížděl právě na nově připravovanou konečnou metra v Písnici. Ale je to běh na dlouhou trať, je potřeba vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům a hlavně věřit tomu, že termín...

Chodník v Průmyslové ulici

Chodník v Průmyslové ulici

1.09.2015

1.9.2015 Ulice Průmyslová se již brzy dočká velké změny, spočívající ve výstavbě chodníku pro chodce a cyklisty podél areálu SAFINY o šířce 2,5 metru (průchozí šířka 2 metry), zároveň bude zprovozněno nové veřejné osvětlení, které dosud v této ulici chybělo. Také zmizí nevzhledný plot podél SAFINY...

Intezifikace čistírny odpadních vod

Intezifikace čistírny odpadních vod

1.09.2015

1.9.2015 V současné době se dokončuje nová biologická linka a na konci září by mělo dojít k jejímu zprovoznění. Bude odpojena stávající linka, která poté bude zrekonstruována. Celá tato investiční akce v hodnotě více než 70 milionů Kč by měla být dokončena do konce listopadu...

Rekonstrukce Obecního úřadu

Rekonstrukce Obecního úřadu

31.08.2015

              31.8.2015 Rekonstrukce budovy obecního úřadu je již dokončena a zahrnovala výměnu oken, novou střechu, zateplení celé budovy a novou fasádu. Celá rekonstrukce stála cca 3.200.000 Kč, z toho přes polovinu nákladů bude uhrazeno z dotace. Na...

Linka 326 nová trasa

Linka 326 nová trasa

1.08.2015

1.8.2015 Došlo v souvislosti se zprovozněním nového vědecko-výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy k rozšíření provozu příměstských autobusových linek PID č. 326 a 327. Linka 326 nově částí spojů zajíždí do nové zastávky Vestec, BIOCEV a na území Prahy je v pracovní dny cca do 20:00 a o...

Nové zastávky na Vídeňské

Nové zastávky na Vídeňské

1.08.2015

1.8.2015 Od začátku srpna jsou v provozu provizorní zastávky u Alberta. Tyto zastávky byly zřízeny do doby, než budou postaveny nové zastávky na úrovni haly Raab Karcher. V současné době probíhá územní řízení, realizace se předpokládá na jaře 2016. Se vznikem nových zastávek je spojeno i vyznačení...

Multifunkční hala

Multifunkční hala

6.06.2015

1.6.2015 V sobotu 6. 6. 2015 předal starosta obce Tibor Švec do užívání nově postavenou multifunkční halu v areálu sportoviště zástupci Fotbalové akademie (FAJN) Jiřímu Novotnému. Společně s Jirkou Novotným věříme, že nová hala zlepší podmínky pro trénování našich dětských fotbalových nadějí. Ale...

Nový kynologický areál

Nový kynologický areál

27.05.2015

Z důvodů stavebních prací na čistírně odpadních vod bylo schváleno přemístění kynologického cvičiště na soukromý oplocený  pozemek č. 710/18 k.ú. Vestec podél cyklostezky v blízkosti louky za rybníkem. Obec si tento pozemek pronajala za 24tisíc Kč ročně na základě  URO 2014/09/22.  Kynologický...

Dětské hřiště přírodní park

Dětské hřiště přírodní park

27.04.2015

Vybudováno v roce 2014 dle návrhu ing. Lucie Miovské, která spolupracuje na úpravě okolí rybníka s obcí již několik let. Dle  zadání  se vytvořily a umístily designové  prvky – Mikádo, Pelíšky, Sestava pro balancování, Rybářské sítě, Kruhové sezení, trampolína, Vestecká užovka pro zábavu, výuku a...

Značení ulic

Značení ulic

13.01.2015

                10.1.2014 Obec Vestec realizuje formou Technických služeb obce Vestec nové značení ulic. Kompletní výrobu i montáž zajistili Technické služby vlastními zdroji. Finální rozmístění veškerého značení je plánováno do konce Ledna...

Krajinný plán

Krajinný plán

6.10.2014

26.6.2014 Fotografie z projednávaní krajinného plánu ZDE          Krajina obce Vestec je v první řadě unikátní krajinou. Ale krajina každého sídla je naprosto neopakovatelná a jedinečná, platí to i pro obec Vestec. Jsou tady místa velmi hodnotná, zajímavá, najdou se i plochy poškozené, a také...

Nové zastávky s knihovnami

Nové zastávky s knihovnami

26.09.2014

Může být autobusová zastávka zároveň veřejnou knihovnou? Ano, ve Vestci ano. Zastávky U Klimešů mají v obou směrech novou podobu. Vznikla ve spolupráci se společností Jiva-Jirák, která dodala nerezovou konstrukci. Charakter zastávek je v regionu naprosto výjimečný – cestující si mohou čekání...

Revitalizace okolí Vesteckého rybníka … Úspěšná dotace

Revitalizace okolí Vesteckého rybníka … Úspěšná dotace

20.09.2014

 Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec     26.9.2014 – Fotografie z realizace ZDE    1.9.2014 – Poslední fáze revitalizace Vesteckého rybníka byla dokončena. Jak se vám líbí? Je hotovo. Finálně upravený lesík v trianglu mezi cyklostezkami se...

Sluneční soustava

Sluneční soustava

16.09.2014

Sluneční soustavu zkoumají astronomové od pradávna, z různých úhlů a názorových pohledů.  Teď to můžete zkusit i vy. Na vestecké cyklostezce.   Pythagoras nebyl jen autorem všeobecně známé geometrické definice pravého úhlu. Slavný matematik se zaobíral i vesmírem. Jako vůbec první člověk na světě...

Nové hřiště Ve Stromkách

Nové hřiště Ve Stromkách

16.09.2014

Nová houpačka, nová skluzavka s dopadovými plochami. Děti ve Vestci dostaly o prázdninách dárek. Původní  dětské hřiště v ulici Ve Stromkách dožilo. Bylo vybudováno společně již  s první etapou tamější zástavby (to znamená před dlouhými lety). A havarijní stav donutil vedení obce tento oblíbený...

Rekonstrukce komunikace K Rybníku

Rekonstrukce komunikace K Rybníku

12.05.2014

                          12.5.2014 Rekonstrukce dokončena  20.4.2014 V průběhu května provádí firma  Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. se sídlen Praha 5 , Prvomájová 2111,153 00 rekonstrukce povrchů v ulicích K...

Rekonstrukce komunikace K Vodárně

Rekonstrukce komunikace K Vodárně

11.05.2014

                            30.4.2014 V průběhu května provádí firma  Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. se sídlen Praha 5 , Prvomájová 2111,153 00 rekonstrukce povrchů v ulicích K Rybníku a K Vodárně...

Obecní Policie Vestec – NOVÉ WEBOVÉ stránky

Obecní Policie Vestec – NOVÉ WEBOVÉ stránky

21.03.2014

Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec      1.3.2014 – Nové webové stránky Obecní policie Vestec naleznete ZDE.   1.1.2014 – Shrnutí starosty: OBECNÍ POLICIE. Vizitka a velká pýcha obce. Od 1. června loňského roku má Vestec svojí vlastní obecní policii....

Venkovní posilovna v SCTJVV

Venkovní posilovna v SCTJVV

21.03.2014

                Fotodokumentace z realizace ZDE.   21.3.2014 – Venkovní posilovna dostala moderní, solární, úsporné LED osvětlení 9.4.2013 – Venkovní posilovna je otevřena veřejnosti 7.4.2013 – Dochází k montáži prvních...

Rekonstrukce komunikace Krátká

Rekonstrukce komunikace Krátká

20.03.2014

            Eduard Jarolímek   1.3.2014 Rekonstrukce ulice Krátká – Rekonstrukci provádí firma  J.L.T. – stavební společnost, spol.s r.o., Budějovická 701, Jesenice, dle PD ing. Marka Stádníka, Komprin s.r.o. v částce...

Nová podatelna

Nová podatelna

19.03.2014

                1.3.2014 Za výrazného přispění zaměstnanců Technických služeb obce Vestec se podařilo zrekonstruovat větší část přízemních prostor, v současné době se ještě dokončuje sociální zázemí a prostory chodby. Původní prostory podatelny jsou...

Čistící vůz

Čistící vůz

13.03.2014

Odpovědná osoba za realizaci Tibor Švec              1.3.2014 Fotografie na úvodní stránce Vesteckých listů jasně ukazuje, že poté, co poslední únorový den nastal slavnostní okamžik, kdy po své cestě z Londýna ve Vestci konečně přistál (tedy spíše přijel po...

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

12.03.2014

 Odpovědná osoba za realizaci  Tibor Švec            Kudy do sběrného dvora? Únor 2014 Sběrný dvůr se otevírá veřejnosti Sběrný dvůr bude v provozu dva dny v týdnu: ve středu 16 – 20 hodin, v sobotu 8 – 14 hodin. Sběrný dvůr, jedna z dlouhodobých priorit obce Vestec, je v současnosti...

MAS Dolnobřežansko

MAS Dolnobřežansko

1.02.2014

                MAS Dolnobřežansko připravuje Integrovanou strategii rozvoje území. 1.1.2014 MAS Dolnobřežansko má již svoje stránky na kterých je možné najít aktuální informace z činnosti MASky. Odkaz ZDE. 24.6.2013 MAS Dolnobřežansko v současné...

Školní autobus

Školní autobus

1.01.2014

Dvě nejzásadnější novinky směrem k vesteckým školákům: nová spádová škola Campanus, která sídlí na Chodově. A také nový školní autobus, který děti ráno dopraví přímo před budovu a odpoledne zpět do obce. Obec vybavila „vestecké“ třídy třemi interaktivními tabulemi (jedna v hodnotě 75 tisíc korun),...

Hospoda na hřišti

Hospoda na hřišti

12.11.2013

1.11.2014 Obec se rozhodla provozovat restauraci vlastními zaměstnanci Sportoviště obce Vestec, p.o. 31.10.2014 Obec ukončila předčasně smlouvu s nájemcem kvůli nespokojenosti s kvalitou služeb. 29.11.2013 Nově otevírá restaurace již pod novým nájemcem. 12.11.2013 To probíhalo s jediným kritériem...

Přírodní pódium

  1.3.2014 V rámci úprav okolí rybníka bylo vybudováno přírodní podium o ploše cca 300 m2, které bude sloužit pro pořádání obecních akcí. Věříme, že se s vámi potkáme na některé z plánovaných akcí, jako jsou například tradiční čarodějnice. 12.11.2013 Za rybníkem začne vznikat přírodní pódium,...

Biocev ve Vestci…

Biocev ve Vestci…

5.11.2013

              12.11.2013 Na základní kámen centra BIOCEV poklepal i Rusnok Stavba BIOCEVu začala. 7.října  proběhlo, za účasti předsedy vlády v demisi Jiřího Rusnoka, slavnostní poklepání na základní kámen vědeckého centra. Bezmála 25.500 m2 nových laboratoří a...

Pečovatelská služba pro seniory obce Vestec

Pečovatelská služba pro seniory obce Vestec

27.10.2013

                 1.11.2013 Nová pečovatelská služba v obci Vestec je organizovaná vlastními silami a to p.Lenkou Klestilovou, tel. 603 463 133 Více...