Nabídka služeb sociální péče

Nabídka služeb sociální péče

10.05.2015

 

 

 

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o možnosti využití pomoci pracovníka v oblasti sociálních služeb za zvýhodněných podmínek pro občany s trvalým pobytem v obci Vestec.

V současné době spolupracujeme s paní Lenkou Klestilovou a její pečovatelskou službou Kvalitní podzim života, která tyto služby zajišťuje v tomto rozsahu:

 

Nabídka služeb sociální péče

Osobní asistence je určena pro každého, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života.

Jedná se zejména o:

–        Nákupy (potraviny, lékárna a jiné)

–        Úklid za klientem

–        Odvoz klienta k lékaři, na úřady popř. nákup

–        Hlídání nemocných klientů, ošetřovatelská péče

–        Možnost zajišťování kvalifikovaných pracovníků v oblasti pedikúra, manikúra, masáže, kadeřník

–        Konzultace s rodinnými příslušníky

–        Duchovenská péče (předčítání, luštění křížovek apod.)

–        Aktivizační péče (začleňování klientů do akcí probíhajících v obci apod.)

–        Ostatní služby např. praní a žehlení po klientovi po domluvě

Ráda bude nápomocna při soběstačnosti klienta v základních životních dovednostech.

Ráda bude nápomocna při nácviku dovedností spojených s klientovými fyzickými a duševními schopnostmi.

Ráda poskytne podporu rodinným příslušníkům při zvládání obtížných životních situací v souvislosti se změnami zdravotního stavu jejich blízkých.

Ceny služeb naleznete ZDE.

Náklady autodopravy v případě odvozu klienta k lékaři, na nákup apod. je 5 Kč/ km (mimo Vestec) + obvyklá hodinová sazba za služby poskytované klientovi.

 

Všechny tyto služby jsou podmíněné nemohoucností, zdravotním stavem nebo věkem klienta.

V případě zájmu o tyto služby, prosím, kontaktujte přímo paní Lenku Klestilovou na tel. č. 603 463 133