Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středoč. kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území_ čj: 148555/2015/KUSK

Návrh 2. aktualizace Zásad úzeního rozvoje Středoč. kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území_ čj.: 148555/2015/KUSK