Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019

Výkaz Fin 12_2019 včetně příloh

Výkazy

Přílohy k výkazům