Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)