Nedovolené parkování v obci

Nedovolené parkování v obci

10.06.2010

Odpovědná osoba za realizaci: Eduard Jarolímek

 

 

1.8.2010 Obecní Policie důsledně řeší špatné parkování pokutou, nebo domluvou. 

1.7.2010 Byla vyznačena problémová místa v obci a to zákazem stání vyznačením pomocí vodorovného, žlutého značení. 

Dopravní a bezpečnostní komise připravila po dokončení úprav dopravního značeni preventivní akci na řidiče, kteří nedovoleně parkují.

V měsíci květnu dostávali za stěrač leták s výzvou, že porušují dopravní předpisy. Od měsíce června bude tyto prohřešky již pokutovat Obecní policie. 

DaBk