Některé změny spojené s novelou zákona účinné od 1.1.2016..

Některé změny spojené s novelou zákona účinné od 1.1.2016..

11.12.2015

.. o občanských průkazech

.. o cestovních dokladech