Nové zastávky s knihovnami

Nové zastávky s knihovnami

26.09.2014

Může být autobusová
zastávka zároveň veřejnou knihovnou? Ano, ve Vestci ano.

Zastávky U Klimešů mají v obou směrech novou podobu.
Vznikla ve spolupráci se společností Jiva-Jirák, která dodala nerezovou
konstrukci. Charakter zastávek je v regionu naprosto výjimečný – cestující
si mohou čekání zkrátit četbou knih, které nabízí improvizované bibliotéky
uvnitř stanic. Jak celý projekt funguje? „Lidé si berou z regálů knihy a
naopak doplňují knihovnu o svoje kousky, které nepotřebují. V Praze se první
taková knihovna objevila před třemi lety v Dejvicích, od té doby tento
projekt úspěšně pokračuje na dalších desítkách míst v metropoli,“
vysvětluje starosta Tibor Švec. „Věřím, že i ve Vestci se budeme ke knihám
chovat hezky a nedojde ke krádežím či třeba nějakému vandalismu,“ dodává. Jen
pro úplnost – staré zastávky, které dříve U Klimešů stály, se demontovaly a
přenesly na zastávku U vodárny.