Otázky a odpovědi OZ

Na této stránce se snažíme odpovědět na časté dotazy, které jsou kladeny.

 

 

 1. Chci dostávat SMS informace o dění v obci, jak na to?
 2. Co mám dělat, když vidím v obci nefunkční veřejné osvětlení?
 3. Jak mám reklamovat nevyvezenou popelnici?
 4. Jak se přihlásit k odvozu odpadu?
 5. Jak si zažádat o číslo popisné?
 6. Jak zažádat o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k místní komunikaci?
 7. Jak si zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les?
 8. Jak si zažádat o povolení zvláštního užívání komunikace (pro provádění stavebních prací)?
 9. Jak doručit žádost na obecní úřad?
 10. Kde mohu vidět územní plán?
 11. Jak si zamluvit sportoviště ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec a kolik to stojí?
 12. Jak zaplatit poplatek za psa a poplatek za odpady?
 13. Jak se přihlásit k pobytu v obci?
 14. Kam mám dát velkoobjemový odpad?
 15. Co všechno lze zařídit na Vesteckém Czech POINTU? 
 16. Chci dopravní značku na soukromý pozemek, jak na to?
 17. Hledám obecné formuláře a smlouvy, kde je najdu? 
 18. Potřebuji výměnu Občanského průkazu, jak na to?
 19. Chci využívat Pečovatelskou službu, jak na to?

 1. Chci dostávat SMS informace o dění v obci, jak na to?

Stačí se zaregistrovat formou SMS ve tvaru *P Prijmeni,Jmeno,Ulice a čp,Firma(není povinná) na tel.číslo +420 720 001 676. (PS:Nezapomínejte na nutnou hvězdičku…).

Podrobný popis ohledně celého systému je ZDE.

 1. Co mám dělat, když vidím v obci nefunkční veřejné osvětlení?

Každý sloup veřejného osvětlení ve Vestci má své číslo ve tvaru např. VS00106. Popis závady a číslo  sloupu zavolejte na linku společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. – : 731 410 419. Více informací ZDE.

 

 1. Jak mám reklamovat nevyvezenou popelnici?

Při reklamaci na nevyvezenou popelnici u rodinných domů volejte dispečera TS obce Vestec, s.r.o. na tel: 731 410 418 (p.Kvítek) v den svozu. Je nutné nechat nevyvezené popelnice vyndané, dokud nebude vyvezena. Vývoz popelnic při 14 denním svozu je v SUDÉ TÝDNY. Doporučujeme nádoby vyndavat již ve čtvrtek večer.

 1. Jak se přihlásit k odvozu odpadu?

Vyplněním přiloženého formuláře a doručením do podatelny Obecního úřadu, kde obdržíte složenku. Formulář ZDE. Související vyhláška obce ZDE.

 1. Jak si zažádat o číslo popisné?

Vyplněním přiloženého formuláře, přiložením kolaudačního rozhodnutí a geometrického plánu a doručením do podatelny Obecního úřadu.

Formulář ZDE.

 1. Jak zažádat o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k místní komunikaci?

Vyplněním přiloženého formuláře, přiložením situačního plánku s vyznačením místa připojení, souhlas DI Policie ČR – Okresní ředitelství Praha venkov, doklad o zaplacení správního poplatku 500,- Kč a doručením do podatelny Obecního úřadu.Formulář ZDE.

 1. Jak si zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les?

 Vyplněním přiloženého formuláře, doložením výpisu údajů z katastru nemovitostí, přiloženým Situačním snímkem se zákresem dřevin určených k pokácení a doručením do podatelny Obecního úřadu. Žádosti podléhají veškeré dřeviny, které mají ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm a plocha keřů nad 40 m2. Formulář ZDE.

 1. Jak si zažádat o povolení zvláštního užívání komunikace (pro provádění stavebních prací)?

Vyplněním přiloženého formuláře, doložením situačního plánku s vyznačením plochy záboru, kopie stavebního povolení (ohlášení), souhlas vlastníka komunikace, technické podmínky pro obnovu konstrukce komunikace, situace dopravního značení odsouhlasená DI Policie ČR – Okresní ředitelství Praha venkov a doručením do podatelny Obecního úřadu.

Žadatel je povinen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, uhradit

správní poplatek (100,- Kč do 10 dnů, 500,- Kč do 6 měsíců, 1000,- Kč nad 6 měsíců zvláštního užívání komunikace) a poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Vestec.

Formulář ZDE.

 1. Jak doručit žádost na obecní úřad?

Žádosti lze doručit na obecní úřad poštou na adresu: Obec Vestec, Vestecká 3, Vestec 25242 Jesenice, osobně doručit do podatelny v úředních hodinách Pondělí 8 – 12 h a  13 – 17 h, Středa 8 – 12 h a 13 – 18 hod.

Zasláním e-mailem na podatelnu na adresu podatelna@vestec.cz, nebo emailem na podatelnu elektronické pošty s elektronickým podpisem: tajemnik@vestec.cz. Obecný formulář žádosti ZDE.

 1. Kde mohu vidět územní plán?

Územní plán obce je k nahlédnutí na obecních internetových stránkách ZDE a nebo v úředních hodinách na obecním úřadě. Rádi Vám dovysvětlíme vaše dotazy týkající se územního plánu.

11.Jak si zamluvit sportoviště ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec a kolik to stojí?

Multifunkční hala, cvičební sál, travnaté hřiště lze rezervovat u správce areálu p. Jiřího Zemana, tel.: 602 603 668, nebo v rezervačním systému ZDE. Veškeré podrobnosti ohledně otevírací doby a cen najdete ZDE.

 1. Jak přihlásit svého psa do obce?

V podatelně Obecního úřadu s Vám sepíší přihlášku a předají psí známku.

 1. Jak se přihlásit k pobytu v obci?

V podatelně Obecního úřadu předložíte následující dokumenty:

– platný občanský průkaz (u sňatku lze doložit OP s ustřiženým rohem, či oddací list s lístečkem o oddání)

– doklad o vlastnictví nemovitosti (nejlépe list vlastnictví, kolaudační rozhodnutí), nebo nájemní smlouvu, nebo souhlas vlastníka (udělí osobně nebo jako plnou moc), ne starší než 3 měsíce.

– NELZE použít cestovní pas pokud máte platný OP!

– děti se přihlašují vždy zvlášť

Poplatek za přihlášení činí 50 Kč za osobu starší 15 let.

OP se označuje odstřihnutím rohu “A”, do 15 dnů musíte požádat o vydání nového OP. Řidičské průkazy již není nutné měnit, údaje v technickém průkazu vozidla ale ano!

Co dalšího je nutné udělat po změně údaje o trvalém bydlišti najdete zde.

 1. Kam mám dát velkoobjemový odpad?

Do sběrného dvora obce Vestec v areálu Agra, ul.Na Průhoně 159.

 1. Co všechno lze zařídit na Vesteckém Czech POINTU?

Služba Czech POINT v naší obci umožňuje vyřízení těchto náležitostí:

– výpis s katastru nemovitostí

– výpis z obchodního rejstříku

– výpis z živnostenského rejstříku

– výpis z rejstříku trestů

– výpis z bodového hodnocení řidiče

– přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

– žádost o výpis, nebo opis  z Rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb.

– žádost o vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

– podání do registru účastníku provozu modulu autovraků ISOH

– výpis z insolvečního rejstříku

– autorizovanou konverzi dokumentů

– datové schránky

Czech POINT funguje v úřední hodinách v pondělí 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 a ve středu od 08:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin.

 1. Chci novou dopravní značku na soukromý pozemek, jak na to?

Volnou formou napište a na odbor dopravy Policie ČR ZDIBY doručte žádost o stanovení dopravního značení a náčrtek s označením místa, o které se jedná. V žádosti popište o jaké dopravní značení žádáte, tedy název značky, případně její označení podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Uveďte co nejpřesněji všechny důvody, kvůli kterým žádost podáváte (například problémy s nedovoleným parkováním vozidel, nevhodné nebo nesmyslné dopravní značení, a podobně). Zdůvodnění je důležité pro správné posouzení návrhu. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a podpis oprávněné osoby žadatele. Více např. ZDE.

 1. Hledám obecné formuláře a smlouvy, kde je najdu? 

Veškeré smlouvy a formuláře najdete zdarma na stránkách České asociace nezávislých rozhodců ZDE.

 1. Potřebuji výměnu Občanského průkazu, jak na to?

O výměnu občanského průkazu můžete zažádat v Podskalské ulici v Praze


19.Chci využívat Pečovatelskou službu, jak na to?

Na samostané stránce k této dotované službě pro naše penzisty naleznete veškeré informace.

Stránku naleznete ZDE.