Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2016 o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let.