Obecní Policie Vestec – NOVÉ WEBOVÉ stránky

Obecní Policie Vestec – NOVÉ WEBOVÉ stránky

21.03.2014

Odpovědná osoba za realizaci: Tibor Švec

  

 

1.3.2014 – Nové webové stránky Obecní policie Vestec naleznete ZDE.  

1.1.2014 – Shrnutí starosty: OBECNÍ POLICIE. Vizitka a velká pýcha obce. Od 1. června loňského roku má Vestec svojí vlastní obecní policii. Momentálně slouží šest strážníků, kteří se

střídají v nepřetržité službě čtyřiadvacet hodin denně. I díky tomu se kriminalita v obci rapidně snížila. Zřízení policie přišlo na 2,5 milionu korun, roční rozpočet je pak 4 miliony, přičemž milion dodávajíobce Dolní Břežany, Ohrobec a Zlatníky – Hodkovice, kam policisté rovněž zajíždějí. Do moderního vybavení vestecké policie patří i defibrilátor, na jehož používání mají muži zákona profesionální školení. Zasahují tedy i jako složka Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.

3.6.2013 Slavnostní zahájení činností Obecní policie Vestec, fotografie naleznete ZDE, prezentaci ZDE.

1.6.2013 Vznik nové, Obecní policie Vestec

28.5.2013 Nové prostory pro Obecní policii Vestec
Místnost někdejší
garáže a sídla technických služeb na obecním úřadě rovněž dozná velkých změn –
bude zde nové zázemí vestecké obecní policie. Na takové úrovni, aby strážníci
mohli fungovat 24 hodin denně (tento režim se plánuje od 1. června). „Navíc je
dobré mít garáž na policejní auta – v jednom je třeba radar za 800 tisíc,
každé poškození by bylo drahé,“ říká starosta. Rekonstrukce nových policejních
prostor bude stát okolo 150 tisíc.
 

8.1.2013 Reportáž o Obecní Policii Vestec na ČT24 naleznete ZDE

15.1.2012 Více policistů, více
radarových měření, větší bezpečnost

Jak bylo avizováno již v listopadových Vesteckých
listech, od nového roku je obec pod důslednější ochranou mužů zákona. Policie
nově přešla na čtyřiadvacetihodinový režim, rozšiřuje se i počet pracovníků
detašovaného pracoviště – momentálně jich je šest, točit se budou
v dvojčlenných hlídkách. A ještě jedno varování pro řidiče: zintenzivní se
kontroly rychlosti v obci, především na nejproblematičtějších místech –
Vídeňské a Vestecké ulici, ale rovněž v obytných zónách, kde řidiči často
překračují rychlost 50 km/h namísto povinné, pomalé „dvacítky“.  Obecně ale o všech radarových měřeních, jak
říká starosta Tibor Švec, platí: „Nikdo nechce zavádět šikanu za drobné
překračování rychlosti. Policie pokutuje až za značné překročení rychlosti,
minimálně o 10 km/h.“ 
 
15.12.2011 Nové mobilní telefonní číslo na Obecní policii Vestec je 739 156 156, pevná linka na služebně je 313 035 500. 
 
Dvoučlenná
policejní hlídka, sloužící dvanáct hodin denně. To je bezpečnostní novum ve
Vestci. V obci se natrvalo usazuje obecní policie z detašovaného
pracoviště Černošice, která slouží po celý týden, včetně víkendů a svátků.
Důsledek? Ve Vestci, který dříve kontrolovali jen strážci zákona
z Jesenice, bude bezpečněji.
  Obecní
policisté disponují jedním služebním autem, sídlí na úřadě. Od nového roku
budou mít
dohled nad obcí po celých čtyřiadvacet hodin,
non-stop.
 
 
Obec Vestec v termínu od 1. října 2011 zřídila detašované pracoviště Městské policie Černošice v obci Vestec s tím, že sídlem detašovaného pracoviště je budova Obecního úřadu Vestec. 
V rámci zřízení pracoviště budou strážníci vykonávat preventivní službu v rozsahu 160 hodin měsíčně, zároveň však budou mít pohotovost 24 hodin denně, kdy budou dosažitelní na telefonním čísle 313 035 500.
K tomuto kroku nás vedlo především další zvýšení bezpečnosti v naší obci. Nejen, že telefonní číslo na strážníky bude funkční 24 hodin denně, ale hlavně se zvýší i rozsah služeb, kdy strážníci budou nově nastupovat do práce na OÚ a do výkonu služby se již nebude počítat i cesta z a do Černošic. Dalším důvodem bylo také to, že cena u smlouvy v původním rozsahu narostla na 1,5 milionu Kč a detašované pracoviště bude jen o 500.000 Kč ročně dražší s podstatně větším rozsahem služeb.
V rámci preventivní činnosti bude pozornost věnována především problémům, které se objevují nejčastěji a to je potlačení kriminality – krádeže vloupáním do vozidel a objektů, krádeže vozidel a drobná kriminalita. Zároveň bude činnost rozšířena také o obsluhu kamerového systému, kdy bude prováděna denní kontrola záznamů. V současné době je kamerový systém obsluhován pouze Policií ČR dle potřeby (tzn. většinou pouze poté, kdy dojde k nějakému trestnému činu v obci).
Zároveň také se zřízením detašovaného pracoviště bude postupně převedena ochrana obecních objektů, kterými jsou budova OÚ, mateřská škola a multifunkční centrum na naši Městskou policii. Jedním z důležitých úkolů bude také dohled nad dodržováním předpisů na komunikacích, kdy bude prováděna preventivní činnost ve formě měření rychlosti na ulicích Vídeňská a Vestecká.
Tímto však novinky ve fungování Městské policie nekončí. Již od 1. ledna 2012 dojde k posílení detašovaného pracoviště o další strážníky s tím, že budou služby navýšeny na 24 hodin denně a preventivní činnost rozšířena na 480 hodin měsíčně. Vzhledem k finančním nárokům tohoto navýšení bude působnost rozšířena i o obec Dolní Břežany, která se na celkových nákladech ve výši 3,5 milionu Kč ročně bude podílet částkou 1,5 milionu Kč ročně.
 
Samostatné stránky věnující se Bezpečí v obci