Podatelna

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny : Vestecká 3, 252 50 zde

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra: Žádat úhradu nákladů v režimu InfZ je obec oprávněna požadovat i tehdy, je-li jedním žadatelem podáno více žádostí o informace, z nichž žádná sama o sobě nesplňuje podmínky mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, ve svém souhrnu však takový případ představují. Z hlediska úhrady nákladů lze tedy takto “štěpené” žádosti považovat za 1 žádost a úhradu souhrnně uplatnit. Úhradu nákladů lze přitom uplatňovat i v případě ústně podaných žádostí o informace.

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 

Podrobný, rozpracovaný návod naleznete ZDE.

Příjem žádostí a dalších podání

Podrobný, rozpracovaný návod naleznete ZDE.

Opravné prostředky

Podrobný, rozpracovaný návod naleznete ZDE.

Sazebník za poskytování informací 

Sazebník za poskytování informací naleznete ZDE.

Žádosti o informace 

Soupis poskytnutých informacích naleznete ZDE.

 

Výroční zpráva dle zák. 106/99 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014 

Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva za rok 2012 

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008