Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Vestec, Obec Vestec
Starosta 1. Místostarosta, 2. Místostarosta, rada obce Finanční výbor Kontrolní výbor Komise pro dopravu a bezpečnost Pracovní skupina – Komise kulturní  Redakční komise Komise pro životní prostředí Organizační struktura Obecního úřadu Vestec Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou obcí Vestec zřízeny, nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce Vestec: Příspěvkové organizace: Mateřská Škola Vestec Sportovní areál obce Vestec Technické služby obce Vestec
Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká č.p. 3 25250 Jesenice Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Vestec, nebo Obec Vestec Vestecká č.p. 3 25242 Jesenice Úřední hodiny Pondělí 7:30 – 12 h. a 13 – 17 h. Středa 8 – 12 h. a 13 – 18 h. Telefonní čísla Kontaktní údaje Čísla faxu Obecní úřad Vestec fax.: 241 931 335 Adresa internetové stránky https://www.vestec.cz Adresa e-podatelny podatelna@vestec.cz  Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem e-mail: tajemnik@vestec.cz Další elektronické adresy Redakce Vesteckých listů e-mail: redakce@vestec.cz Starosta obce e-mail: starosta@vestec.cz Místostarostka e-mail: mistostarostka@vestec.cz Administrátor web stránek e-mail: webmaster@vestec.cz
Bankovní spojení – číslo účtu: 0388054389; kód banky: 0800
507644 CZ00507644